Direktoratet för den Tyska församlingens daghem (D'KiGA)

Barnträdgårdsdirektionen ansvarar för verksamheten vid den Tyska församlingens daghemmet i samarbete med barnträdgårdsförvaltningen. Den sammanträder varje månad, utarbetar budgeten, beslutar om mottagandet av barn, ser till att kontakterna med den Tyska skolan Helsini (DSH), Helsingfors stad och andra myndigheter upprätthålls - och är en ständig länk till församlingens övriga organ.

  • Stadgar för den daghem i den Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland

 

Medlemmar i direktionen för daghem (2022)

Rita Luomakoski, ordförande

Andreas Jank, föräldrarepresentant

Karoliina Karjalainen

Ewald Kibler, föräldrarepresentant

Julia Lattu, representant för den Tyska skolan i Helsingfors (DSH)

Kyrkoherde Tina Meyn

Ulla Sarin, föräldrarepresentant

Sonja Semmelmayr