I det senaste församlingsbrevet informerade vi dig om de valda församlingsrepresentanternas arbete och diskussionerna om församlingens utveckling. Nu vill vi också fråga dig vart samhället ska gå i framtiden. Vad är viktigt för dig? Resultaten av undersökningen kommer att diskuteras vidare vid kommittémötena i oktober 2023. Ditt svar är viktigt! Tack för din tid och ditt intresse.

Enkät till församlingsmedlemmar sommaren 2023

Bästa församlingsmedlemmar och vänner av kyrkan, din och din åsikt behövs nu. Tack på förhand!

3. Till vilket åldersgrupp hör du till?
5. Hurdana gudstjänstar önskar du?
6. Hur når vi dig?

Tack för din tid och ditt intresse!