Julaftons gudstjänst i Helsingfors

lö 24.12 kl. 14.00
Vy över julgranarna i kyrkorummet i den tyska kyrkan i Helsingfors.

Tyska kyrkan

Tyska församlingens gudstjänst på julafton för barn och familjer, liturg kyrkoherde Tina Meyn.

Julaftons famlijgudstjänst med 'Krippenspiel' är ett evenemang för hela famlijen.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors