Gudstjänst på nyårsafton i Munksnäs

lö 31.12 kl. 16.00
Utsikt upp till kristusstjärnan i den tyska kyrkans korridor i Helsingfors.

Tyska seniorhemmet, Notstigen 2, 00330 Helsingfors (Munksnäs)

Årets sista gudstjänst med nattvard firas i Tyska seniorhemmet i Munksnäs, liturg: kyrkoherde Tina Meyn

Gudstjänst med nattvard på nyårsafton i Tyska seniorhemmet, liturg: kyrkoherde Tina Meyn

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Seniorhemmets ledare
Helsinki • Helsingfors
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Notstigen 2
00330 Helsingfors
Anställd på seniorhem
Tyska församlingen i Finland
DSWH +358 (0)44 219 9586
Notstigen 2
00330 Helsingfors