Kyrkofullmäktiges första möte

sö 15.1 kl. 14.00

Församlingssalen

De nyvalda kyrkofullmäktige har sitt första möte efter församlingens nyårsfest

På det nyvalda kyrkofullmäktiges första möte väljs ordföraren för de nästa två år och församlingens kyrkoråd.

Öppna länk i ny flik