Den finsk-tyska körens repetition

on 25.1 kl. 18.30 – 21.00
Anteckningar på en färgad bakgrund.

Församlingshall

DFC är tvåspråkig, repetitionerna hålls på båda språken och äger alltid rum på onsdagar i Helsingfors församlingshus.

Körens repertoar omfattar heliga körverk (mässor, motetter, kantater) samt världslig musik från renässansen till modern tid. Förutom a cappella-musik framförs också regelbundet verk med orkesterackompanjemang.

Den tysk-finska kören är den största gruppen som träffas regelbundet i församlingen och deltar i det kyrkliga och kulturella livet i och utanför församlingen. Varje onsdagskväll träffas cirka 30 körmedlemmar för att sjunga tillsammans. Kören har också rest mycket under de senaste åren, haft internationella körträffar ... Förutom det hängivna och glada körarbetet är repetitionerna en plats för varm samvaro. Nya körsångare känner sig också snabbt väl mottagna här. Registrering direkt hos Agnes Goerke.

  • Vuxna Vuxna
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Cantor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors