Gudstjänst

sö 12.3 kl. 11.00 – 19.00

Församlingshall

Gudstjänst i församlingssalen med kyrkohere Tina Meyn

Efteråt bjuds på lunch i församlingens kaminutrymme. Lunchen startat församlingens förtroendevaldas gemensam informationsdag. På eftermiddagen ordnas också kyrkofullmäktigemote i forsamlingssalen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Församlingssekreterare
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig via telefon på vardagar kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors