Palmsöndagens gudstjänst i Helsingfors

sö 2.4 kl. 11.00 – 13.00
Träplatta med bröd och signet för insamlingskampanjen 'Gemensamt Ansvar 2023'.

Tyska kyrkan

En varm inbjudan till gudstjänsten för unga och gamla på palmsöndagen kl. 11.00 i den Tyska kyrkan i Helsingfors. Efteråt blir det ett lunchsnack för alla och en brödauktion för den 'Gemensamt Ansvar 2023'.

Många läckra, hembakade bröd väntar på att auktioneras ut! Intäkterna från insamlingen kommer att gå till:

Gemeinsame Verantwortung  •  Gemensamt Ansvar  •  Yhteisvastuu 2023

För barnen kommer det att finnas ett pyssel på palmsöndagen efter gudstjänsten. Varmt välkommen!

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Stationens Barn rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram… läs mer. Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Kyrkovaktmestare
Tyska församlingen i Finland
Vaktmästeri
(tisdagar till fredagar kl. 11-16)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors