Gudstjänst för femte söndagen efter trefaldighet i Helsingfors

sö 9.7 kl. 11.00 – 12.30
Detalj i det färgade glasfönstret i Tyska kyrkan i Helsingfors.

Tyska kyrkan

Delta på plats eller på webben
Öppna länk i ny flik

Evenemanget visas i en extern tjänst

Vi inbjuder dig hjärtligt till den tyskspråkiga gudstjänsten med provst Hans-Christian Daniel i Tyska kyrkan i Helsingfors. Om du vill delta i firandet på avstånd, kommer denna gudstjänst att sändas samtidigt på församlingens YouTube-kanal.

„Kom och se!“

Denna inbjudan från Jesus gäller oss idag liksom den gjorde för lärjungarna för 2000 år sedan. Den femte söndagen efter trefaldighetsmässan berättar om människor som låter sig kallas till Guds tjänst. Nomaden Abraham, som går ut på Guds ord, och fiskarna som lämnar sina nät bakom sig, Paulus, som blir en apostel genom budskapet från den uppståndne Herren - de är alla ganska vanliga människor. Men de är redo att ge upp det gamla och gå nya vägar med Gud. Även om det verkar orimligt. Det är riskabelt, eftersom de ofta måste utstå oförståelse och förlöjligande från sin omgivning och motstånd från sin egen familj. Men de får lov att se: De överfyllda näten är bara början på otaliga underbara upplevelser. De som följer Jesus upptäcker allt djupare var Gud bor på jorden.

"Gå ut där det är djupt." Det krävs mod och tillit för att våga göra något, även om erfarenheten talar emot det. Tron är också ett vågspel - den är ju riktad mot korset, som är dårskap i världens ögon.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Kyrkovaktmestare
Tyska församlingen i Finland
Vaktmästeri
(tisdagar till fredagar kl. 11-16)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors