Gudstjänst med helig nattvard i Åbo

sö 27.8 kl. 14.30 – 17.30
Vy över Åbo domkyrka på sommaren.

Scharfschützenkapelle im Dom zu Turku • Åbo domkyrka • Turun tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 1

Välkommen till gudstjänst i Skarpskyttekapellet i Åbo domkyrka. Därefter kyrkkaffe på Kaskisgatan 1.

Vad är ett mirakel? Finns det fortfarande mirakel i världen - eller i våra liv? Det är den fråga vi ställer oss i denna nattvardsgudstjänst.

Döva hör, blinda ser - verkligen?

För mer information, kontakta Suvi Mäkinen, e-post [email protected].

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Mer information om Åbo domkyrka Öppna länk i ny flik


Arrangör

Turku • Åbo, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Eftisledare, eftis i Åbo
Tyska församlingen i Finland
(alltid tillgänglig på måndagar, onsdagar och torsdagar på morgonen)
Kaskisgatan 1
20700 Åbo