Utställning om fästningskyrkor i Helsingfors

ti 5.9 kl. 12.00 – sö 1.10 kl. 13.00
Vy över en befäst kyrka i Transsylvanien.

Tyska kyrkan

De befästa kyrkorna i Transsylvanien och Skandinavien… inbjudan till den intressanta utställningen på galleriet i den Tyska kyrkan från 5.9.-1.10.2023.

Utställningen på galleriet i Tyska kyrkan i Helsingfors kan nu åter besökas från den 5 september till den 1 oktober 2023 på vardagar kl. 10-17, och även på söndagar efter gudstjänsten.

En stark borg är vår Gud, ett gott försvar och vapen.

Knappast någon annan region i Europa förkroppsligar Martin Luthers sång så arkitektoniskt som de befästa kyrkorna i södra Transsylvanien. Här byggdes från början av invandringen av de transsylvanska saxarna i slutet av 1100-talet många befästa kyrkor, av vilka cirka 160 fortfarande är bevarade.

Med sina försvarsverk, imponerande sakrala arkitektur och rika inredning är de befästa kyrkorna pittoreska landsbygdskonstverk.
 De formar det transsylvanska kulturlandskapet, där rumäner, ungrare, tyskar och romer har levt sida vid sida och med varandra i århundraden. De befästa kyrkorna vittnar om ett speciellt kapitel i den europeiska historien och är representativa för den långa, multietniska traditionen i denna region. Som en del av det internationella kulturarvet kräver de särskilt skydd. Det är dock inte lätt att bevara dem. De flesta transsylvanska saxarna har lämnat regionen under de senaste årtiondena. De lokala protestantisk-tyska samhällena, som har krympt avsevärt, är knappast i stånd att bevara kulturarvet på egen hand. Det behövs nya idéer och koncept.

Med denna utställning vill Fortified Churches Foundation i samarbete med Rumäniens ambassad och den tyska ambassaden rapportera om ursprunget till och den nuvarande situationen för det befästa kyrkolandskapet. Utställningen ger besökarna en unik möjlighet att upptäcka och uppleva denna historia och arkitektur - samtidigt som den lyfter fram perspektiv för framtida bevarande.

Utställningen i Tyska kyrkan är ett gemensamt projekt för Rumäniens ambassad och Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Helsingfors med Fortified Churches Foundation och den tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland samt andra lokala partner.

Utställningen kan besökas från 5 september till 1 oktober 2023 på vardagar från 10:00 - 17:00, och även på söndagar efter gudstjänster.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna

Webbsidor för stiftelsen för befästa kyrkor Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Kyrkovaktmestare
Tyska församlingen i Finland
Vaktmästeri
(tisdagar till fredagar kl. 11-16)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors