Festgudstjänst i Helsingfors

sö 24.9 kl. 11.00 – 13.00
Detalj i det färgade glasfönstret i Tyska kyrkan i Helsingfors.

Tyska kyrkan

Delta på plats eller på webben
Öppna länk i ny flik

Evenemanget visas i en extern tjänst

Evenemanget spelas in

Varmt välkomna till den högtidliga invigningen av vår nya församlingspastor Päivi Lukkari i Tyska kyrkan i Helsingfors. Invigningen förrättas av biskop Bo-Göran Åstrand, assisterad av Oberkirchenrat Frank-Dieter Fischbach, Referent för Nord- och Västeuropa i Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD). Efter gudstjänsten kommer det att hållas en mottagning i det intilliggande församlingshemmet.

Men vad ni än säger eller gör, så gör det i Herren Jesus namn. Tacka Gud, Fadern, genom honom.
— Kolosser 3,17

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig via telefon på vardagar kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors