gudstjänst med nattvard

sö 4.2 kl. 11.00 – 12.30

Tyska kyrkan

Söndagens gudstjänst med nattvard på tyska med kyrkoherden Tina Meyn som liturg

Gudstjänst med nattvard på tyska i Tyska kyrkan. Kyrkoherde Tina Meyn som liturg

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors