Gudstjänst i Åbo

sö 25.2 kl. 14.30 – 16.00
Utsikt över domkyrkan.

Åbo domkyrka skarpskyttekapell

Söndagens gudstjänst i Åbo på tyska med kyrkoherde Tina Meyn som liturg.

Söndagens gudstjänst på tyska i Åbo domkyrka med kyrkoherde Tina Meyn som liturg. Varmt välkommen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Turku • Åbo, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors