Gudstjänst i Helsingfors

sö 25.2 kl. 11.00 – 12.30
Detalj i det färgade glasfönstret i Tyska kyrkan i Helsingfors.

Tyska kyrkan

Söndagens gudstjänst på tyska med prost Hans-Christian Daniel som liturg.

Söndagens gudstjänst på tyska i Tyska kyrkan med prost Hans-Christian Daniel som liturg. Varmt välkommen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors