Familjegudstjänst på palmsöndagen

sö 24.3 kl. 11.00 – 13.00

Tyska kyrkan

Gudstjänsten på palmsöndagen firas med hela familjen. Kyrkoherde Tina Meyn som liturg. Efter gudstjänsten lunch och kyrkokaffe i församlingssalen för insamlingen Gemensamt ansvar. Varmt välkommen!

Familjegudstjänst på palmsöndagen firas med kyrkoherde Tina Meyn som liturg. Efter gudstjänsten ordnas lunch oh kyrkokaffe i församlingssalen för insamlingen Gemeinsamt ansvar. Det finns också program för barn i kaminutrymmet.

Du kan gärna beställa GA-soppa i förhand! Kontakta bara diakon Timo Sentzke (timo.sentzke@evl.fi)

Varmt välkommen!

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors