Skärtorsdagens gudstjänst

tors 28.3 kl. 18.00 – 19.00

Tyska kyrkan

Skärtorsdagens gudstjänst med nattvard med kyrkoherde Tina Meyn.

Gudstjänst med nattvard firas på skärtorsdagen med kyrkoherde Tina Meyn som liturg. Varmt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors