Gudstjänst med nattvard den 10:e söndagen efter trefaldighet i Helsingfors

sön 4.8 kl. 11.00 – 12.00
Detalj i glasmålningen i Tyska kyrkan i Helsingfors.

Tyska kyrkan

Välkommen till nattvardsgudstjänst på tionde söndagen efter trefaldighet på tyska med pastor Päivi Lukkari i Tyska kyrkan i Helsingfors.

Välsignat är det folk vars Gud är HERREN, det folk som han har utvalt till sin arvedel!
- Psalm 33:12

Israels Söndag är ett tillfälle att titta på kristendomens judiska rötter.

Upptäck våra rötter

Känner jag några judiska medmänniskor? Var möter jag deras religion? Det är värt att ta en närmare titt på judendomen. Kanske finns det en synagoga i min närhet som jag kan besöka. Ju mer jag vet om denna religion, desto mer kan jag motverka fördomar och antisemitism. Kanske kommer jag att upptäcka skatter som den här berättelsen i mitt sökande: En rabbin frågade sina elever när dagen skulle börja. Den förste frågade: "Börjar dagen när jag på avstånd kan skilja en hund från ett får?" - "Nej", sa rabbinen. "Då börjar dagen när jag på långt håll kan skilja ett dadelträd från ett fikonträd", sa den andra eleven. "Men när börjar dagen?" frågade eleverna. Rabbinen svarade: "Dagen börjar när du ser in i någons ansikte och ser din syster eller bror. Fram till dess är natten fortfarande med oss."

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors, Tyska församlingen i Finland

Tag kontakt

Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors