Enkät om verksamheten i Tyska församlingen i Finland på svenska

Tyska församlingen i Finland har under de senaste åren genomfört flera strategiskt viktiga beslut. Bland annat har resepastorns roll utvecklats till en församlingspastorposition på ett sätt som återspeglar faktum att församlingens medlemmar har olika modersmål. Avsikten är att bevara den tyska liturgin och kyrkokulturen, på ett sätt som gör dem bättre tillgängliga för så många som möjligt överallt i landet.

Nu är det dags att ta följande steg. Från september 2024 till maj 2025 kommer församlingen att genomföra ett större strategiarbete. Avsikten är att ett förslag till ny strategi ska föreläggas kyrkofullmäktige för godkännande i maj 2025. För att lägga en stabil grund för detta arbete genomförs nu en enkät med avsikt att fånga upp de viktigaste förväntningarna och önskemålen bland församlingens nedlemmar. Vi behöver dina synpunkter och ber om din hjälp för att fatta kunna fatta bra och väl underbyggda beslut. Berätta för oss vad som är viktigt för dig och vad du själv är beredd att göra. Ta tio minuter för att svara på frågorna i bifogade enkät och vidarebefordra länken till alla dem som enkäten kan tänkas beröra. Vi behöver svar från alla som är intresserade av vårt arbete, inte bara våra från medlemmar. Formulären finns på tyska, finska och svenska. Vänligen delta endast en gång, dvs. på ett språk. Tack för din värdefulla hjälp!

Jag vill delta på svenska!Öppna länk i ny flik

Befragung zur Arbeit der Deutschen Gemeinde in Finnland… hierzu brauchen wir Deine Gedanken. Hilf der Gemeinde, gute und begründete Entscheidungen zu treffen und erzähle, was Dir wichtig ist und wozu Du bereit wärest. Nimm Dir die 10 Minuten Zeit, die es braucht, um die Fragen zu beantworten.

Ja… ich möchte an der Umfrage in Deutsch teilnehmen!Öppna länk i ny flik

Kysely Suomen saksalaisen seurakunnan toiminnasta suomeksi... tarvitsemme ajatuksiasi. Auta seurakuntaa tekemään hyviä ja perusteltuja päätöksiä ja kerro meille, mikä sinulle on tärkeää ja mitä olisit valmis tekemään. Käytä 10 minuuttia aikaa kysymyksiin vastaamiseen.

Haluan osallistua kyselyyn suomeksi!Öppna länk i ny flik

Ordmoln för undersökningen 2024.