Till nyhetslistan

Ämbetsbevis ska beställas i Kustens och Ålands centralregister

Fr.o.m. 1.6.2023 ska ämbetsbevis och släktutredningar för t.ex. bouppteckning beställas i Kustens och Ålands centralregister.

Viktigt: Den 1 juni 2023 kommer den Tyska församlingen att anslutas till det regionala centralregistret för Kustens och Åland. Detta innebär, att man i framtiden kommer att beställa ämbetsbevis  t.ex. för bouppteckning från det centrala registret och inte längre från den egna församlingen. Pä tyska kan dokument fortfarande beställas per telefon eller e-post från församlingens kansli, Anne Breiling, telefon 050 532 1975, e-post [email protected]Öppna länk i ny flik. Från kansliet vidarebefordras order till det centralregistret. Du kan också beställa dokument direkt från det centralregistret på www.bestallambetsbevis.fiÖppna länk i ny flik. Ämbetsbevis är riksomfattande,, det behövs alltså inte längre beställas från flera församlingar. Ämbetsbevis för tyska myndigheterna skrivs fortfarande på tyska i Tyska församlingen. Mer information om centralregistret: www.pedersorenejdensforsamlingar.fiÖppna länk i ny flik

 

Anne Breiling
Anne Breiling
Församlingssekreterare
(tillgänglig via telefon på vardagar kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors

2.6.2023 14.14