Till nyhetslistan

Vardagen har igen börjat

Församlingen vardag har nu börjat igen: barnträdgården har öppnat, grupper och kretsar kommer tillsammans igen, eftisverksamhet i Åbo har kommit i gång, kanslsiet är öppet som vanligt måndag till torsdag kl 10-14, på fredagar bara via telefon.

Församlingen har fått en ny församlingspräst.Varmt välkommen församlingspräst Päivi lukkari, som har börjat sitt arbete 1.8.2023.

 

11.8.2023 16.46