Till nyhetslistan

Anmälningen till skriftskola har börjat

Du kan ännu anmäla dig till 2023/24 skriftskola! Kontakta kyrkoherde Tina Meyn, ungdomsarbetare Nadia Lindfors eller diakon Timo Senktze för mer information.

Fast årets 2023/24 skriftskola redan har börjat, kan du ännu komma med. kontakta oss i församlingen för att höra mera. På församlingens tyska websida hittar du namälningsformuläret och mer information. Varmt välkommen med, även om du inte kan så väldigt bra tyska!

Nadia Lindfors
Nadia Lindfors
Ungdomsarbetare
Församlingskontoret +358 (0)50 532 1975‬
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Tina Meyn
Tina Meyn
Kyrkoherde
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Timo Sentzke
Timo Sentzke
Diakon
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors

15.9.2023 15.26