Åbo • Turku

Kapellförsamlingen i Åbo når ut till människor i Åbo stad och i västra Finland samt i Björneborg. Vi träffas varje fjärde söndag i månaden kl. 14.30 för gudstjänst i Åbo domkyrkas Sharpshooter Chapel - parallellt med denna gudstjänst erbjuds en barngudstjänst. Gudstjänster hålls också på påskdagen och juldagen. Under sommarmånaderna bjuder vi särskilt in turister till gudstjänsterna. Efter gudstjänsten samlas vi till kyrkokaffe i församlingshemmet, Kaskisgatan 1 i Åbo. Kapellförsamlingen har också en flerspråkig eftermiddagsverksamhet för elever i första och andra klass under skolåret.

Fasad av huset Kaskenkatu i Åbo med ingången till medborgarhuset i mitten.
Församlingscentrum i Kaskenkatu 1 i Åbo

Åbo (Turku) är den största staden i sydvästra Finland. Staden är regioncentrum i sydvästra Finland. Staden har cirka 195 047 invånare och är den sjätte största kommunen och det tredje största tätortsområdet i Finland.

Åbo föddes vid mynningen av floden Aura vid Skärgårdshavets kust före 1200-talet, vilket gör den till Finlands äldsta stad och länge till Finlands viktigaste bosättningscentrum och inofficiella huvudstad. Under svenskt styre var Åbo administrativt centrum för den östra delen av riket. I början av det ryska styret valdes Helsingfors till Finlands huvudstad. Ärkebiskopens säte förblev i Åbo och den nästan 800 år gamla Åbo domkyrka är fortfarande landets nationalhelgedom. Staden är officiellt tvåspråkig. I slutet av 2018 hade 5,4 % av invånarna svenska som modersmål, dvs. cirka 10 300 personer.

Tag kontakt

Eftisledare, eftis i Åbo
Tyska församlingen i Finland
(alltid tillgänglig på måndagar, onsdagar och torsdagar på morgonen)
Kaskisgatan 1
20700 Åbo
Anställd på eftis i Åbo
Turku • Åbo
(tillgänglig vardagar kl. 11-17)
Saksankerho, Kaskisgatan 1
20700 Åbo

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig via telefon på vardagar kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors