Församlingen kyrkofullmäktige (KBV)

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet för det Tyska församlingen i Finland. KBV sammanträder två till fyra gånger per år - mötena är öppna för allmänheten.

Förvaltningen av en kyrklig församling liknar den av en stad. KBV är den högsta beslutsfattaren, medan planeringen, beredningen och genomförandet av enskilda ärenden ligger hos de olika ministeriernas rådgivande nämnder och kommittéer. KBV i den Tyska församlingen består av 15 medlemmar som gemensamt beslutar om handlingsplan, budget, byggprojekt, inrättande av tjänster etc. och väljer en del av personalen - t.ex. pastor och kantor.

  • KBV:s dagordningar och protokoll
  • Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland

 

KBV:s medlemmar 2023-2027

Johanna Albert

Philip Aminoff

Christine Bürklin

Norbert Erdmann

Jan Feller

Jochen Kruska

Luise Liefländer–Leskinen

Urs–Christian Lüscher

Jyri Luomakoski

Kristel Rapeli

Riikka–Mari Salonen

Alexander Sannemann

Traute Stude

Johan vom Brocke

Johan von Knorring

 

Suppleanter (i följande ordning)

Hans–Christian Daniel

Yann Pfau–Kempf

Maiju Boenisch

Lars Hellström

Bernard Ruh

Richard Altemeier

 

Valnämden

Maiju Boenisch

Anne Breiling

Norbert Erdmann

Yann Pfau–Kempf

Alexander Sannemann

Vapensköld för den Tyska församlingen i Finland