Karleby • Kokkola

Karleby (tidigare Gamlakarleby) är en finsk stad och centrum för Mellersta Österbottens län vid Bottenvikens kust. Kokkola ligger ca 120 km norr om Vasa och ca 200 km söder om Uleåborg. Staden har en befolkning på 48 055 invånare, varav 83,8 % har finska som modersmål, 12,3 % svenska och 3,9 % har främmande språk. Karleby är den nordligaste tvåspråkiga kommunen i Finland. De lokala församlingarnas evenemang och tjänster är öppna för alla. Den Tyska församlingen ordnar regelbundet gudstjänster och andra evenemang på tyska.

Lokal kontakt:

Ulla Heikkilä, telefon 050 327 3629,
e-post kokkola@deutschegemeinde.fi