Allt för barn och familjer

Det händer mycket för barn och familjer i vår församling: vi firar familje- och barngudstjänster, bjuder in till småbarnsgruppen och barnkören. Vi har också ett dagis och en förskolaÖppna länk i ny flik i mitten av församlingshemmet.

Vår diakon Timo Sentzke, e-post timo.sentzke@evl.fi, telefon 050 594 2498, informerar gärna om de många sätt på vilka vi kan hjälpa familjer. Den som vill bli upptagen i e-postlistan 'Information för barn och familjer', kan skicka ett e-postmeddelande till pastor Tina Meyn.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Cantor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Föreståndare för daghemmet
Helsinki • Helsingfors
(tillgänglig vardagar kl. 13.15–16.15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Församlingsbyrå +358 (0)50 532 1975
Bernhardsgatan 4
00130  Helsingfors