Uppleva gemensam och mera!

På vår nya webbplats hittar du alla evenemang i församlingen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och på andra mötesplatser, alltid uppdaterade och så att säga "till hands". Särskilda evenemang 'för barn och familjer‘, allt som har 'med musik' att göra, konserter, öppna sånggrupper, barnkörer och repetitioner för trombonkören, föreläsningar på vissa platser, på särskilda dagar, eller till och med nästa gudstjänst eller andakt… vår kalender kan lätt filtreras och sorteras.