Kyrkorådet (KR)

Kyrkorådet beslutar om församlingens operativa arbete. Alla kommittéer, direktorat, rådgivande nämnder och styrelser i församlingen är representerade i KR, vilket säkerställer en god kommunikation mellan dem, personalen och kyrkorådet. Kyrkorådet sammanträder varje månad – mötena är inte öppna för allmänheten.

De åtta medlemmarna i kyrkorådet väljs av CB för att leda den tyska församlingens arbete och ekonomi i Finland, förhandla om avtal och i stort sett organisera personalen. Kyrkorådet leds av kyrkoherden.

  • Kyrkorådets dagordningar och protokoll
  • Reglemente för kyrkorådet i Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland

 

Medlemmar i kyrkorådet 2021-2022

Deras personliga ersättare (Suppleanten) anges inom parentes:

Kyrkoherde Tina Meyn (Harriet Liisanantti), ordförande

Maiju Boenisch (Luise Liefländer–Leskinen)

Uter Eickhoff Kalaoja (Dorothea Simojoki)

Norbert Erdmann (Oliver Dahlmann)

Lars Hellström (Thomas Lindner)

Rita Luomakoski

Urs Lüscher (Alexander Sannemann)

Cornelia Mäkinen (Jorma Ehrnrooth)

Eric Rieger (Yann Kempf)

Gudrun Sentzke (Johan von Knorring)

 

Finansutskottet (FA)

Lars Hellström, ordförande

Maiju Boenisch

Kyrkoherde Tina Meyn

Eric Rieger

 

Vapensköld för den Tyska församlingen i Finland