Dop

Man blir kristen i dopet. Vill du ha det bästa för ditt barn? Här är dopet bäst. Barnet blir en medmänniska i Guds rike och får sin egen skyddsängel.

Anmäl dopet på församlingskontoret i Helsingfors till Anne Breiling, telefon 050 532 1975, e-post anne.breiling@evl.fi, eller till den Tyska kyrkans sexton Tobias Petruzelka, telefon 050 323 9598, e-post tobias.petruzelka@evl.fi.