Vår livsledsagare vid en händelse

Kyrkan hjälper till med livets glädjeämnen och sorger. Vi erbjuder bröllop, dop och begravningar på många språk. Även välsignelsen av det nya hemmet.

… jag ska gråta med dem som gråter och glädjas med dem som skrattar …
— enligt Romarbrevet 12:15

Dop, konfirmation, bröllop eller begravningsgudstjänst... Din direkta kontakt, broschyr, blankett och information om ceremoni, bokning och uthyrning.

Det finns fyra händelser i de flesta människors liv, särskilda vändpunkter i deras liv, då de kan komma i kontakt med kyrkan: Dop, konfirmation, äktenskap och begravning. Å ena sidan kallas dessa tillfällen för så kallade casuals eller tillfälliga handlingar (latin: casus = fall). I bakgrunden finns en händelse, en specifik livssituation… men å andra sidan talar vi också gärna om "officiella handlingar". Detta uttrycker pastorns perspektiv när en pastoral, kyrklig tjänst begärs av honom.

Andra officiella handlingar är stöd för inträde i kyrkan, återinträde i kyrkan, medlemskap i kyrkan efter byte av bostadsort, bokning och hyra av kyrkan och kyrkans lokaler… vi finns alltid där för dig.