Firar födelsedagar…

Grattis och välsignelser! Har du, eller någon i din närhet, snart en födelsedag? Det är en fin sak som det är värt att tacka för. Pastorn kommer gärna till firandet - och församlingen erbjuder också lokaler för familjefesten.

Båda kan beställas från församlingssekreterare Anne Breiling, telefon 050 532 1975, e-post anne.breiling@evl.fi, och direkt från den Tyska kyrkans sexton Tobias Petruzelka, telefon 050 323 9598, e-post tobias.petruzelka@evl.fi.