Direktoratet för det Tyska seniorhemmet (DSWH)

DSWH:s direktion bistår hemmets ledning i äldreboendets dagliga verksamhet, utarbetar budgeten och är också de boendes kontakt med församlingens övriga organ.

  • Instruktion för förvaltningen av den Tyska seniorhemmet i den Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland

 

Medlemmar i direktoratet för DSWH (2022)

Urs–Christian Lüscher, ordförande

Birgitta Geust

Verena Koukkari

Jutta Oels

Holger Petersen, vöreträdare för de boende på seniorhemmet

Alexander Sannemann