Församlingens kansli och sekretariat

Den Tyska församlingens kansli finns i församlingens centrum i Helsingfors. Det är här som officiella intyg, livsintyg för pensionsrättigheter och alla kyrkliga officiella handlingar begärs.

Tyska församlingen i Finland (DELGiF)

Bernhardsgatan 4, 00130 Helsingfors, Finland
PB 153, 00131 HELSINGFORS

telefon +358 (0)50 532 1975
e-post deutschegemeinde@evl.fi

Den Tyska församlingens kansli är öppet under sommaren tisdagar till torsdagar från 10 till 13.00. Du kan också skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläre.

Åbo kapellförsamling

Kaskisgatan 1, 20700 Åbo

Suvi Mäkinen, telefon +358 (0)50 407 6512
e-post suvi.makinen@evl.fi

Församlingens centrum i Åbo är öppet på måndag, onsdag och torsdag morgon,
och kan även nås per telefon under dessa tider.

Församlingens konto och bankuppgifter

Tyska församlingen i Finland (DELGiF)

Nordea
BIC/SWIFT NDEAFIHH
IBAN FI91 2001 3800 5588 83

Fakturor till den Tyska församlingen i Finland ska skickas till en elektronisk faktureringsadress (det bästa alternativet), en särskild e-postadress eller skrivas ut per post till en skanningstjänst… mer information om adressering av fakturor och instruktioner.