Församlingens kansli och sekretariat

Den Tyska församlingens kyrkokontor i Finland finns i församlingens centrum i Helsingfors. Det är här som officiella intyg, livsintyg för pensionsrättigheter och alla kyrkliga officiella handlingar begärs.

Tyska församlingen i Finland (DELGiF)

Bernhardsgatan 4, 00130 Helsingfors, Finland
PB 153, 00131 HELSINGFORS

telefon +358 (0)50 532 1975
e-post deutschegemeinde@evl.fi

Den Tyska församlingenss kontor och sekretariat är öppet tisdagar till torsdagar från 10 till 13.00,
och kan nås per telefon på vardagar mellan 9 och 15.00.
Du kan också skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläre.

Åbo kapellförsamling

Kaskisgatan 1, 20700 Åbo

Suvi Mäkinen, telefon +358 (0)50 407 6512
e-post suvi.makinen@evl.fi

Församlingens centrum i Åbo är öppet måndag, onsdag och torsdag morgon,
och kan även nås per telefon under dessa tider.

Församlingens konto och bankuppgifter

Tyska församlingen i Finland (DELGiF)

Nordea
BIC/SWIFT NDEAFIHH
IBAN FI91 2001 3800 5588 83

Fakturor till den tyska församlingen i Finland ska skickas till en elektronisk faktureringsadress (det bästa alternativet), en särskild e-postadress eller skrivas ut per post till en skanningstjänst… mer information om adressering av fakturor och instruktioner.