Gudstjänster och andakter

Gudstjänstlivet är kyrkogemenskapens hjärtslag. Inte bara i Helsingfors utan i hela landet tjänar församlingen med ord och sakrament. När och var i ditt område kan du hitta i vår kalender med alla gudstjänster och andakter. Ett varmt välkomnande!

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors