Att ta farväl

Välsignelse, begravningsgudstjänst, begravning eller begravning... möjligheten att ta farväl av en älskad person. I Finland sker välsignelsen ofta några veckor senare. De anhöriga kan kontakta en begravningsbyrå – allt kan ordnas där… eller så kan du kontakta församlingen direkt.

Församlingskontoret kan hjälpa till med alla praktiska frågor: boka den tyska kyrkan för välsignelsen, reservera församlingshemmet eller kammarrummet för begravningsgudstjänsten, pastorn och kantorn. I detta sammanhang klargörs ofta på vilket språk välsignelsen önskas. Vid behov kan även diakonen komma med.

Före välsignelsen hålls ett s.k. sorgesamtal, där de anhöriga kan berätta för pastorn om den avlidnes liv.

Vår församling har ingen egen kyrkogård, men våra församlingsmedlemmar har tillgång till enskilda gravplatser i Malmi, Hietaniemi och Maunula. De flesta av dessa är urnlotter. Gravar kan inte heller reserveras som familjegravar. Du kan få mer information om detta på kommunens kontor.

I Finland ska man inom tre månader göra ett så kallat perunkirjoitus-register för skattemyndigheterna. För registret måste den avlidnes liv spåras tillbaka till 15 års ålder med hjälp av officiella intyg. Intyg beställs från kommunkontoret eller från alla kommuner (eller centralregister) där personen var registrerad. Behandlingstiden är för närvarande några veckor.

Illustration av ett kors för en dödsannons.