Den rådgivande nämnden för församlingens musikaliska arbete

Musikkommittén planerar tillsammans med kantorn församlingens musikprogram och gör upp budgeten för den musikverksamhet i den Tyska församlingen i Finland.

  • Stadgar för den rådgivande nämnden för musikverksamheten i den Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland

 

Medlemmar i den rådgivande nämnden för musikarbete (2022)

Anja Caspers

Torsten Groschup

Alpo Kuparinen

Cornelia Mäkinen

Michael Reinert