Rådet för musikverksamhet i Tyska församlingen

Rådet för musikarbete planerar tillsammans med kantorn församlingens musikprogram och gör upp budgeten för den musikverksamhet i den Tyska församlingen i Finland.

  • Instruktionen för musikverksamhet

 

Medlemmar i rådet (2024)

Christine Bürklin

Torsten Groschup

Cornelia Mäkinen

Michael Reinert

Riika-Mari Salonen