Diakonidirektionen

Diakonidirektionen är vårt organ för församlingens diakoniarbete och stöder diakonen och pastorerna. Styrelsen planerar alla diakonala aktiviteter och insamlingsprojekt - och genomför dem delvis. Styrelsen sammanträder oregelbundet, ungefär fyra gånger per år.

  • Instruktionen för församlingens diakoniarbete

 

Medlemmar i Diakonidirektionen (2024)

Uwe Buschmann

Birgitta Geust

Jochen Kruska

Päivi Lukkari

Cornelia Mäkinen (ordförande)

Bernard Ruh

Karin Sentzke