Diakonernas styrelse

Diakonistyrelsen är vårt organ för församlingens diakonala arbete och stöder diakonen och pastorerna. Styrelsen planerar alla diakonala aktiviteter och insamlingsprojekt - och genomför dem delvis. Styrelsen sammanträder oregelbundet, ungefär fyra gånger per år. En del av den diakonala styrelsen är också en kommitté för ekonomiskt stöd, som har diakonala medel och kan hjälpa människor i ekonomisk nöd på ansökan.

  • Stadgar för den diakonala arbete i  den Tyska evangelisk-lutherska församlingens i Finland

 

Medlemmar i Diakonias styrelse (2022)

Pastor Hans–Christian Beutel, ordförande

Birgitta Geust

Jochen Kruska

Cornelia Mäkinen

Holger Petersen

Karin Sentzke

Traute Stude