Digital tillgänglighet

Detta uttalande om tillgänglighet gäller webbplatserna deutschegemeinde.fi, tyskaforsamlingen.fi, saksalainenseurakunta.fi och germancongregation.fi.

Redaktionen för Tysk evangelisk-lutherska församlingen i Finland och den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland (EVL) ansvarskontor gör allt för att webbplatserna deutschegemeinde.fi, tyskaforsamlingen.fi, saksalainenseurakunta.fi och germancongregation.fi ska vara tillgängliga utan hinder. Den rättsliga grunden är lagen om likabehandling av funktionshindrade (BGG) och förordningen om barriärfri informationsteknik (BITV 2.0) i dess ändrade lydelse.

Vi har testat denna webbplats utifrån BITV 2.0 av den 21 maj 2019. Testkriterierna omfattar därför de nya kraven i WCAG 2.1. WCAG-testet bygger på riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll 2.1 av den 5 juni 2018. En webbplats anses vara BITV-kompatibel om den uppfyller alla krav i BITV 2.0. En webbplats anses vara WCAG-kompatibel om den uppfyller alla framgångskriterier för nivå AA i WCAG 2.1.

Alla sidor som valdes ut för granskningen bedömdes vara BITV- och WCAG-kompatibla. Representativa sidor väljs ut för granskningen. Citat från testorganet: "Enligt WCAG kan överensstämmelse endast fastställas för enskilda sidor. För att kunna uttala sig om hela webbplatsens överensstämmelse måste alla enskilda webbsidor som ingår i webbplatsen kontrolleras. Detta är inte praktiskt möjligt för stora webbplatser. Men genom att testa ett representativt urval av sidor, dvs. ett urval av sidor som täcker så många potentiella hinder som möjligt, kan vi dra slutsatser om tillgängligheten för hela webbplatsen."

Detta uttalande har utarbetats den 12 november 2022.

Återkoppling och kontakt

Har du märkt några brister i tillgängligheten av innehållet på deutschegemeinde.fi, tyskaforsamlingen.fi, saksalainenseurakunta.fi och germancongregation.fi? Eller har du frågor om tillgänglighet? Då är du välkommen att kontakta oss. Använd det formulär som finns på sidan för feedback.

Du kan också kontakta oss per post eller telefon: 

< kontaktuppgifter EVL / (Lukkari produktutveckling) >

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra Kajen 8, PB 210, 00131 HELSINGFORS
Telefon +358 9 18021, e-post kirkkohallitus@evl.fi

Kontaktperson: Lari Lohikoski
Södra Kajen 8, PB 210, 00131 HELSINGFORS
Telefon +358 50 346 9041
e-post lari.lohikoski@evl.fi

< Du kan lämna in din begäran på teckenspråk. För mer information om hur du registrerar din begäran, klicka här… >

 

Rapportera barriären

Om du har upptäckt några brister i den hinderfria tillgången till innehållet på vår webbplats, vänligen fyll i feedbackformuläret.

Titel för återkoppling
Beskriv det funna hindret så exakt som möjligt och inkludera den relevanta internetadressen (URL).
För- och efternamn
Ange din e-postadress för vår återkoppling
Ange ditt telefonnummer om du vill bli uppringd.