Kapellrådet i Åbo

Mandatperioden för det nuvarande kapellrådet löper ut 2024 och ett nytt kapellråd utses för en period på fyra år. Kapellrådet sammanträder vanligtvis sex gånger per år. Under dessa möten planeras församlingsarbetet i Åbo och större evenemang förbereds: Gudstjänster som den som just nu hålls på reformationsdagen, julsångerna i domkyrkan, utflykter som den som vi gjorde till Lieto på Kristi himmelsfärdsdag.

En annan viktig punkt är att följa med arbetet i vår eftermiddagsvård. Här handlar det främst om att säkra ramvillkoren för detta arbete och att vara kontaktperson för personalen. En tredje punkt är kapellförsamlingens budgetplanering, som diskuteras vid två relativt nära möten på hösten. Förutom dessa fasta punkter finns det relativt mycket utrymme i kapellrådet att bidra med egna idéer och fokuspunkter: De gemensamma eftermiddagar som nu arrangeras under adventshelgerna är till exempel ett initiativ av medlemmarna i kapellrådet.

  • Stadgar för kapellrådet i Åbo

Medlemmar i kapellråd (2013-2024)

Maiju Boenisch (suppleant för ordföraren)

Oliver Dahlmann

Norbert Erdmann (ordförrande)

Klaus Fischer 

Esther Kreutz

Päivi Lukkari (församlingsfpastor)

Jaakko Väisänen (suppleant)