Vasa • Vaasa

Vasa är Österbottens regioncentrum och ligger vid Bottenvikens kust i Österbotten. Vasa är en universitetsstad och ett viktigt centrum för finlandssvensk kultur. Staden har cirka 67 100 invånare, varav 67,3 % är finskspråkiga, 23,4 % svenskspråkiga och 9,3 % talar andra språk. Vasa kommun består av Vasa finska kommun, Vasa svenska församling och Vähänkyrö kommun. De lokala församlingarnas evenemang, aktiviteter och tjänster är öppna för alla. Den Tyska församlingen här ordnar regelbundet gudstjänster och andra evenemang på tyska.

Kontakta oss:

E–Mail vaasa@deutschegemeinde.fi