Delta och påverka!

Alla har något att dela med sig av. Det finns många sätt att hjälpa till, till exempel genom en liten donation till en god sak eller genom en hel del frivilliga uppgifter i vårt samhälle. Det skapar glädje i hjärtat och hopp när ni kan hjälpa varandra.

Inbjudan att delta i beslutsfattandet i församlingen

För att arbeta i den Tyska församlingens kommittéer, rådgivande nämnder och direktioner söker vi alltid nya och intresserade personer till kyrkorådet, Diakoniakommittén, byggnadsnämnden, daghemsdirektionen och direktionen för äldreboende.

De flesta av kommittéerna träffas en gång i månaden och gör det förberedande arbetet inför kyrkorådet, planerar budgeten för de enskilda arbetsområdena, diskuterar eventuella problem eller frågor som har uppstått och som berör arbetsområdet.