Direktioner och råder i församlingen

KBV väljer direktioner och rådgivande nämnder för en tvåårsperiod för att förbereda och fatta praktiska beslut i församlingens arbete. Alla dessa organ rapporterar till kyrkorådet (KR). Ordförandena för direktionerna är församlingsmedlemmar och medlemmar i kyrkorådet. Direktionernas möten är inte offentliga och protokollen är konfidentiella eftersom de ofta handlar om personliga frågor eller frågor som omfattas av sekretess. Mer än femtio församlingsmedlemmar är frivilligt engagerade i dessa direktioner och hjälper till att se till att vi kan fortsätta att vara en livskraftig församling för Jesus Kristus i tider som dessa.

  • Diakonidirektion
  • Rådet för fastighetsförvaltning
  • Direktionen för Tyska seniorhemmet (DSWH)
  • Direktionen för Tyska seniorhemmets Fonds (DSWH)
  • Rådet för musikverksamhet
  • Finansavdelningen (FA)
  • Valnämden
  • Kapellråd i Åbo