Kommittéer, direktorat, rådgivande nämnder och verkställande kommittéer i församlingen

KBV väljer kommittéer, direktorat, rådgivande nämnder och styrelser för en tvåårsperiod för att förbereda och fatta praktiska beslut i församlingens arbete. Alla dessa organ rapporterar till kyrkorådet (KR). Ordförandena för kommittéerna är antingen församlingsmedlemmar eller medlemmar av KR. Utskottens möten är inte offentliga och protokollen är konfidentiella eftersom de ofta handlar om personliga frågor eller frågor som omfattas av sekretess. Mer än femtio församlingsmedlemmar är frivilligt engagerade i dessa kommittéer och hjälper till att se till att vi kan fortsätta att vara en livskraftig församling för Jesus Kristus i tider som dessa.

  • Diakonala kommitté, diakonernas styrelse
  • Byggnadskommitté, förvaltning av församlingens fastigheter
  • Ledningen, styrelsen för det Tyska seniorhemmet (DSWH)
  • Fondstyrelsen för det Tyska seniorhemmet (DSWH)
  • Direktoratet för Tyska daghemmet
  • Musikkommitté, rådgivande nämnd för musikarbete
  • Finansavdelningen (FA)
  • Valberedningen
  • Kapellråd i Åbo