Seinäjoki

Seinäjoki är regioncentrum i Södra Österbotten och ligger på båda sidor av floden med samma namn. Staden har cirka 64 850 invånare. I den södra kanten av Seinäjokis centrum dominerar en byggnadssammansättning av Alvar Aalto stadsbilden, Aaltokeskus, som består av Sjökorsets kyrka, stadshuset, det tvådelade huvudbiblioteket och stadsteatern. Seinäjoki beskrivs som ett andligt centrum där evangelism, heranism och frikyrkor möts. Lapua stift i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har sitt huvudkontor i Seinäjoki. Den lokala församlingens evenemang, aktiviteter och tjänster är öppna för alla. Den Tyska församlingen ordnar regelbundet gudstjänster och andra evenemang på tyska.

Kontaktperson på platsen:

Satu Tuominen, telefon 040 824 8654,
e-post seinajoki@deutschegemeinde.fi