Frågor om tro

Församlingen erbjuder många möjligheter att leva sin tro och växa i den i gemenskap med andra…

… jag älskar platsen för ditt hus, platsen där din härlighet bor …
Psalm 26, 8

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors