Tammerfors • Tampere

Tammerfors är Birkalandets regionala centrum, som ligger vid Näsijärvi- och Pyhäjärvi-sjöns stränder. Tammerfors är den tredje största kommunen i Finland till invånarantalet och den näst största tätorten i Finland med sina omgivande kommuner. Tammerfors har cirka 245 000 invånare. Tammerfors evangelisk-lutherska församlingsförbund består av totalt fem regionala församlingar, fyra finskspråkiga och en svenskspråkig, som är funktionellt självständiga enheter med sammanlagt cirka 146 000 medlemmar. Alla evenemang, aktiviteter och tjänster som församlingarna erbjuder är öppna för alla. Den Tyska församlingen ordnar regelbundet gudstjänster och andra evenemang på tyska.

Kontakta oss:

E-post tampere@deutschegemeinde.fi