… de kommer från öster och väster, från norr och söder …
Lukas 15, 29

Våra mötesplatser runt om i landet

Församlingslivet - våra mötesplatser i grupper och kretsar i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och många andra platser i Finland… mångfalden i området.

Den Tyska församlingen i Finland är aktiv även utanför huvudstadsregionen - det finns grupper i hela landet: Från Salo till Rovaniemi, Björneborg till Joensuu, Uleåborg till Lappeenranta. I Åbo och Tammerfors träffas grupperna varje månad och i Kouvola och Kuhmo två till tre gånger per år. Oavsett om de besöks mer av familjer, som i Jyväskylä, eller av äldre församlingsmedlemmar, som i Riihimäki, om fokus ligger mer på teman, som i Nyslott, eller på gudstjänstgemenskap, som i S:t Michel - så ger församlingsgrupperna en mångfacetterad bild. I vissa grupper samlas snarare finländare som är intresserade av det tyska språket, som i Karleby, medan andra grupper snarare består av tyskar som vårdar sitt modersmål, som i Vasa.

Gruppen i Lahtis har funnits i många år, gruppen i Seinäjoki har funnits för bara några månader sedan och en ny grupp håller på att bildas i Jakobstad. Det finns mycket kontakt med Kotka och tyvärr ingen med Kuopio. Men det kan förändras... om du vill veta var en samhällsgrupp träffas i din närhet eller om du vill ha en grupp i din stad, vänligen kontakta oss.