Uleåborg • Oulu

Uleåborg är en finsk stad och regioncentrum i Norra Österbotten. Staden ligger vid Uleåborgs flodmynning vid Bottenhavets kust och är regionens administrativa och kommersiella centrum. Uleåborg, som grundades 1605, är den äldsta staden i norra Finland och den femte största staden i fråga om invånarantal. Uleåborg har en befolkning på 209 940 personer. Uleåborgs kommun består av sex regionala kommuner. De lokala församlingarnas evenemang och tjänster är öppna för alla. Den Tyska församlingen här ordnar regelbundet gudstjänster och andra evenemang på tyska.

Kontaktperson på plats:

Gottfried Effe, telefon 040 501 0685, e-post uleaborg@deutschegemeinde.fi


En finsk-tysk förening träffas också i Uleåborg… mer information om föreningens evenemang och övriga verksamhet samt kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Förbundet för finsk-tyska föreningar (SSYLÖppna länk i ny flik).