Faktureringsadress och instruktioner

Vi vill ta emot fakturor till den Tyska församlingen i Finland huvudsakligen i elektronisk form. Om ditt företag inte har möjlighet att skicka fakturor online eller via e-post kan du skicka dina fakturor i pappersform per post till skanningstjänstens adress. Vi tar inte emot tryckta fakturor till vår postadress.

Fakturor online

Tyska Ev. Lutherska kyrkan i Finland, 0213679-6

Adress för onlinefaktura: 003702136796
Operatör: Maventa (003721291126)
Mäklar-ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH *

* Använd det här mäklar-ID:t om du inte kan skicka fakturor direkt till Maventa-mäklar-ID:t från ditt online-faktureringsprogram.

Mottagande av fakturor via e-post till skanningstjänsten

Vi hoppas att du endast skickar fakturor till denna adress. Fakturorna skickas till tjänsten som PDF-bilagor och bilagorna måste finnas i samma fil som själva fakturan.

E-postfakturaadress: 02136796@scan.netvisor.fi

Du kan skicka flera fakturor i ett och samma e-postmeddelande så länge varje faktura är en separat bilaga. Alla filer måste ha ett annat namn.

  • Den maximala storleken på ett enskilt e-postmeddelande är 5 MB.
  • PDF-filer måste vara riktiga PDF-dokument (PDF - version 1.3 eller högre).
  • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
  • Den maximala externa storleken på ett dokument är Din A4/ 210 x 297 mm.
  • Standardtecknen a-z, A-Z, 0-9 är tillåtna i namnet på bilagan.

Använd inga specialtecken i namnet eller i beteckningen för bilagor.

Mottagande av fakturor per post till skanningstjänsten

Adressuppgifterna måste vara fullständiga både på fakturan och på kuvertet så att fakturan snabbt och säkert kan skickas till mottagaren.

Tyska Ev. Luthersk församling i Finland, 02136796
PB 100, 80020 Kollektor Scan/ Skanning av samlare

Skicka endast fakturamaterial till skanningsadressen. Dessa poster krediteras automatiskt på vår organisations konton - och inget annat material (t.ex. kvitton, gåvor, kreditkort och biljetter) når oss som mottagare genom detta system.

Använd endast svart text på vit bakgrund i din text: det är det bästa sättet att se uppgifterna på fakturan. Använd inte heller häftklamrar för fakturor som skickas till skanningstjänsten.