Påsksöndagens gudstjänst för hela familjen

sö 31.3 kl. 11.00 – 12.30

Tyska kyrkan

Familjegudstjänsten för hela familjen firas med kyrkoherde tina Meyn som liturg. Varmt välkommen!

Familjegustjänsten firas med kyrkoherde Tina Meyn på påsksöndagen.

Varmt välkommen också till gemensamt frukost (litet knytkalas) i församlingssalen innan gudstjänsten börjar! Knytkalaset börjar redan kl 9.30.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors