gudstjänst med nattvard

sön 5.5 kl. 11.00 – 12.00

Tyska kyrkan

Söndagens gudstjänst med nattvard firas med församlingspastor Päivi Lukkari

Söndagens tyskspråkig gudstjänst med nattvard firas med församlingspastor Päivi Lukkari. Varmt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors